• Nahrung

 • Cashew Nasi (vegetarisch: Cashew, Satésauce) 2P

  Cashew Nasi (vegetarisch: Cashew, Satésauce) 2P
 • Chana Masala

  Chana Masala
 • Chili con Carne

  Chili con Carne
 • Couscous mit Hühnchen

  Couscous mit Hühnchen
 • Curry Fruit Rice (vegetarisch: Ananas, Rosinen) 2P

  Curry Fruit Rice (vegetarisch: Ananas, Rosinen) 2P
 • Gemüse Jambalaya

  Gemüse Jambalaya
 • Pasta ai Funghi (vegetarisch: Pilze, Sahnesauce) 2P

  Pasta ai Funghi (vegetarisch: Pilze, Sahnesauce) 2P
 • Pasta alle Noci (vegetarisch: Walnüsse) 2P

  Pasta alle Noci (vegetarisch: Walnüsse) 2P
 • Pasta Bolognese (Hackfleisch) 2P

  Pasta Bolognese (Hackfleisch) 2P
 • Pasta Carbonara (Schinken, Käse) 2P

  Pasta Carbonara (Schinken, Käse) 2P
 • Sate Babi (Schinken, Satésauce) 2P

  Sate Babi (Schinken, Satésauce) 2P